Γ.Ν. Σάμου: Ανακοίνωση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών