Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλήρωση μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ Γ.Ν. Ρεθύμνου ΕΣΥ Δ-ΝΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 27 Ιουλίου 2016 έως και 17 Αυγούστου 2016.