Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ – Νοσ Πτολεμαΐδας – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 10/1/2017 έως και 30/1/2017.