Γ.Ν. Πτολεμαΐδας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ