Γ.Ν. Πατρών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

Ω2ΚΑ46906Λ-ΔΛΡ

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός (20) ημερών από τις 15-9-2017 έως 4-10-2017 και ώρες 8.30 -14.00 τα κάτωθι δικαιολογητικά.