Γ.Ν. Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ