Γ.Ν. Παίδων Πατρών “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού Κλάδου ΕΣΥ, επι θητεία.
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Δ/νση Ερ. Σταυρού 40 - Πάτρα Τηλ.:2610622222

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΩΧΛΓ469076-ΩΓΑ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 3/9/2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 21/9/2018 ώρα 23:59.