Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας – ΝΜ Γιαννιτσών

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία (1ος Όροφος) του Γ.Ν. Πέλλας- Νοσηλευτική Μονάδα Γιαννιτσών, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 05 Αυγούστου 2016 έως και 24 Αυγούστου 2016.
Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικό, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γ.Ν.Πέλλας-Νοσηλευτική Μονάδα Γιαννιτσών, Τέρμα Σεμερτζίδη, ΤΚ 58100, Γιαννιτσά, Νομός Πέλλας».