Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΩΒΑΡ4690ΒΦ-ΖΓΚ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία  της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, του Γενικού  Νοσοκομείου Μεσσηνίας, με συστημένο γράμμα  από 20.06.2016 έως και 05.07.2016.