Γ.Ν Λιβαδειάς-Γ.Ν Θήβας Α.Ο.Μ Θήβας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία Ακτινοδιαγνώστη ιατρού με το Γ.Ν Λιβαδειάς- Γ.Ν Θηβών υπό καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ