Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής με απόδειξη παροχής υπηρεσιών