Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής με απόδειξη παροχής υπηρεσιών