Γ.Ν. Κορίνθου: Προκήρυξη θέσεως Συντονιστή Διευθυντή στη ΜΕΘ