Γ.Ν. Κεφαλονιάς & Γ.Ν. Ληξουρίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών (Παθολόγου & Αναισθησιολόγου) με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών