Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

Για την κάλυψη του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, ζητείται Ακτινοδιαγνώστης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ο οποίος καλύπτει είτε εφημεριακές απαιτήσεις μόνον , με τις ανάλογες αποδοχές, είτε πλήρους απασχόλησης.

 Υπάρχει δωρητής ο οποίος καλύπτει την στέγη κατά την θερινή περίοδο.

 E-mail : [email protected]

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2671361330 & 2671361126, 6944574481