Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γ.Ν. Κεφαλληνίας-Προκήρυξη θέσεων Κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 24-8-2016 έως και 12-9-2016.