Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου εις τριπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών δηλαδή από 10/8/2016 έως και 29/8/2016.
Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία στη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6Ο χλμ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΡΩΝΑ
Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ Τ.Κ. 60100