Γ.Ν. Καρπενησίου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ