Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ ΓΝ Κέρκυρας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο  Γ.Ν. Κέρκυρας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει στις 08.08.2016 και λήγει στις 27.08.2016.