Γ.Ν. Θήρας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης συνεργασίας με 12 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ