Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας με ΑΠΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας με ΑΠΥ