Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ