Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ ΓΝ Ζακύνθου

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο Τμήμα  Γραμματείας του  Νοσοκομείου Ζακύνθου “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει στις 29.07.2016 και λήγει στις  17.08.2016.