Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία του με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών