Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας-Ο.Μ. Αιγίου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΓΝ Αιγίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΑΙΓΙΟ 2019 (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ)

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 9/4/2019 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 30/4/2019 ώρα 23:59.