Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας-Ο.Μ. Αιγίου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΓΝ Αιγίου 63ΜΡ46904Ζ-Ρ06 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ