Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας-Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καλαβρύτων Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 1-Καλάβρυτα. Τηλ.: 26920 22222