Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας-Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καλαβρύτων Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 1-Καλάβρυτα. Τηλ.: 26920 22222

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Νοσοκομείο Καλαβρύτων προκήρυξη θέσης ιατρών ΕΣΥ παθολογίας επιμελητή Α

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 30/10/2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 19/11/2018 ώρα 23:59.