Γ.Ν. Άμφισσας: Αίτημα συνεργασίας με ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας.

Για αίτημα συνεργασίας με επικουρικό ή ιδιώτη ιατρό Γενικής Ιατρικής δείτε εδώ:

Για αίτημα συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Παθολογίας δείτε εδώ: