Γ.Ν. Άμφισσας: Αίτημα συνεργασίας με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

Για αίτημα συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Παθολογίας δείτε εδώ:

Για αίτημα συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας δείτε εδώ:

Για αίτημα συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας δείτε εδώ: