Γ.Ν. Άμφισσας: Αίτημα συνεργασίας με επικουρικό ή ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας