ΓΝ-ΚΥ Λήμνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΕΣΥ 23-7-2019

ΓΝ-ΚΥ Λήμνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΕΣΥ

Προθεσμία υποβολής από 30/7/2019 έως 13/8/2019