ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΓΝ-ΚΥ ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ”: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για 4 θέσεις Επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με κίνητρα (14-8-2019)

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του νοσοκομείου που αφορά στην πρόθεση για άμεση πρόσληψη, τεσσάρων (4) Επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις 3-ετούς διάρκειας στους οποίους δύναται να χορηγηθεί επιπλέον οικονομικό κίνητρο από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ Βαθμού για όλη την διάρκεια της θητείας τους.

 

 Δείτε την πρόσκληση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 4 Θέσεων επικουρικών Ιατρών στο ΓΝ-ΚΥ Κω με κίνητρα_2019 (1)