ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας, ΑΟΜ Καλαβρύτων – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ Δ/ντή Παθολογίας (ορθή επανάληψη)
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καλαβρύτων Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 1-Καλάβρυτα. Τηλ.: 26920 22222

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esydoctors.moh.gov.gr, αρχίζει στις 27-07-2020 ώρα 12.00 και λήγει στις 17-08-2020 ώρα 12.00

Δείτε την προκήρυξη: