ΓΝ Άμφισσας: Αίτημα συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας (επικουρικό ή ιδιώτη)

Δείτε την ανακοίνωση: