ΓΝ Άμφισσας: Αίτημα συνεργασίας με επικουρικό ή ιδιώτη ιατρό χειρουργικής και νεφρολογίας

Από το Νοσοκομείο Άμφισσας ελήφθησαν οι παρακάτω ανακοινώσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο: