Γεν. Νοσοκομείο Ανατ. Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καλαβρύτων Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 1-Καλάβρυτα. Τηλ.: 26920 22222