Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ από 19/08/2016 μέχρι και 07/09/2016 στην Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού. Αιτήσεις − δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.