Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14-8-2018

Λήξη προθεσμίας: 21/9/2018 ώρα 23:59