Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: GN_SPARTHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_220318

Η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 10/04/2018 ώρα 12μ.μ. και λήγει στις 27/04/2018 ώρα 23:59 (όπως ορίζεται στην υπ’αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 απόφαση έγκρισης).