Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών-Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός (20) ημερών από τις 2-6-2016 έως 21/6/2016 και ώρες 8.30 – 14.00 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.