Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΓΝ Πατρών προκήρυξης Ιατρών ΩΡΛ και ΝΧ στην 6η ΥΠΕ 22-10-2018-

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης .
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 30-10-2018 ώρα 12 μ. μ. και λήγει στις 19-11-2018 ώρα 23:59.