Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Δείτε την προκήρυξη:ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7

Η αίτηση-δήλωσης υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο esydoctors.moh.gov.gr και αρχίζει στις 10 -4-2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 27-4-2018 ώρα 23:59.