Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επι θητεία.
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Δ/νση Ερ. Σταυρού 40 - Πάτρα Τηλ.:2610622222

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ 23-5-20196Ζ4Τ469076-Χ5Δ

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11/6/2019 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 1/7/2019 ώρα 12:00.