Γενικό  Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “Καραμανδάνειο”: Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου κλάδου Π.Ε. Ιατρών
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Δ/νση Ερ. Σταυρού 40 - Πάτρα Τηλ.:2610622222

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ