Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ – 6Ω3Χ46907Ω-Τ4Ω

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, εις τριπλούν, σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από 15.06.2016 μέχρι και 04.07.2016