Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γ.Νοσοκομείο Ξάνθης-προσλήψεις