Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας -ΝΜ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: Προκηρυξη-ΓΝ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΜ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Λήξη προθεσμίας: 21/9/2018 ώρα 23:59