Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο – ΝΜ Κοζάνης

Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά , υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου μας εις τριπλούν, εντός αποκλειστικήςπροθεσμίας είκοσι (20) ημερών ήτοι από 10/8/2016 έως και 29/8/2016.