Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο – ΝΜ Πτολεμαίδας

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 3/8/2016 έως και 23/8/2016.